Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – EIF) programos paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-366 (Žin., 2013, Nr. 74-3718).

  • EPF_EIF-FR-010 EIF kvietimas 2013.doc