Atliktas 20 (dvidešimties) paraiškų naudos ir kokybės vertinimas.
Projektų atrankos ir priežiūros komitetui teikiamos svarstyti 20 (dvidešimt) paraiškų:

Eil. Nr.
Pareiškėjas
Paraiškos pavadinimas
Paraiškos identifikacijos numeris
1.
Viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius
Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras
EIF/2013/7/01/IP/1
2.
Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras
Pagalba vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas II
EIF/2013/7/02/PG/1
3.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Infocentras migrantams
EIF/2013/7/03/IP/1
4.
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje
EIF/2013/7/04/RM/1
5.
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas
EIF/2013/7/05/IP/1
6.
Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras
Trečiųjų šalių piliečių integracija – kelias konkurencingos ir tvarios ekonomikos link
EIF/2013/7/06/PG/1
7.
Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai
Trečiųjų šalių piliečių savęs įvertinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje
EIF/2013/7/07/IP/1
8.
Istorinės žinutės, VšĮ
Kino ir interaktyvių veiklų festivalis „DALINKIS IR ATRASK“
EIF/2013/7/08/IP/2
9.
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Mokymo centras naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams Vilniuje ir Kaune
EIF/2013/7/09/IP/1
10.
Viešoji įstaiga „SOROS INTERNATIONAL HOUSE“
Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę
EIF/2013/7/10/IP/1
11.
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius
Padėkime trečiųjų šalių piliečiams
EIF/2013/7/11/IP/1
12.
Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija
D.R.A.U.G.E. - Atraktyvių tarpkultūrinės edukacijos formų įgyvendinimas stiprinant Lietuvos visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie įvairovės
EIF/2013/7/12/IP/2
13.
Tolerantiško Jaunimo Asociacija
Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS
EIF/2013/7/13/IP/1
14.
LIETUVOS KONFLIKTŲ PREVENCIJOS ASOCIACIJA
Veiksmingų edukacinių priemonių taikymas integruojant naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečius II
EIF/2013/7/14/IP/1
15.
Viešoji įstaiga LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS
Inovatyvus trečiųjų šalių studentų žinių tobulinimas
EIF/2013/7/15/IP/1
16.
Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas
Būk matomas
EIF/2013/7/16/IP/2
17.
Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių lyga“
Virtualaus konsultavimo institutas
EIF/2013/7/17/IP/1
18.
VšĮ „Verslo iniciatyva“
Trečiųjų šalių jaunimo integracija Lietuvoje per pagalbą įsitraukiant į darbo rinką bei plėtojant nuosavą verslą
EIF/2013/7/18/IP/1
19.
Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius
Būkime drauge!
EIF/2013/7/19/IP/1
20.
Asociacija „Europietis“
Sėkmingai integracijai - TAIP!
EIF/2013/7/20/IP/1