Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) paramai gauti pagal Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2011 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A1-212 (Žin., 2011, Nr. 51-2481).

  • EPF kvietimo teikti paraiskas skelbimas_20110719.doc