Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) paramai gauti pagal Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2012 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės mėn. 18 d. įsakymu Nr. A1-248 (Žin., 2012, Nr. 59-2974).
 

  • EPF kvietimas teikti paraiškas pagal 2012 m. programa.doc