Informuojame, kad baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos pabėgėlių fondo 2012 metų programą (kvietimo teikti paraiškas Nr. EPF/2012/AP) naudos ir kokybės vertinimas. Atliktas 5 (penkių) paraiškų naudos ir kokybės vertinimas.

Projektų atrankos ir priežiūros komitetui teikiamos svarstyti 5 (penkios) paraiškos:

 

Eil. Nr.
Pareiškėjo įstaigos pavadinimas
Paraiškos pavadinimas
Paraiškos identifikacijos numeris
1.
Pabėgėlių priėmimo centras
PGU kompetencija, kultūros, galimybės
EPF/2012/AP/01/I
2.
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas
EPF/2012/AP/02/P
3.
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas
EPF/2012/AP/03/B
4.
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Prieglobsčio priėmimo sistemos ir apgyvendinimo sąlygų gerinimas
EPF/2012/AP/04/P
5.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Tiltai į sėkmingą integraciją
EPF/2012/AP/05/I