Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas Europos pabėgėlių fondo (toliau – EPF) paramai gauti pagal Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje 2013 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-365 (Žin., 2013 Nr. 74-3717).

  • 2013 m. kvietimas teikti paraiškas (EPF).doc