Atsižvelgiant į Gairių pareiškėjams pagal Europos pabėgėlių fondo 2013 metų programą, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. A1-422 (Žin., 2013, Nr. 80-4040), pakeitimus, galutinė paraiškų pateikimo data – 2013 m. lapkričio 4 d. 17.30 val. Lietuvos laiku.
  • kvietimas.docx