Atliktas 6 (šešių) paraiškų naudos ir kokybės vertinimas.
Projektų atrankos ir priežiūros komitetui teikiamos svarstyti 6 (šešios) paraiškos:
Eil. Nr.
Pareiškėjo įstaigos pavadinimas
Paraiškos pavadinimas
Paraiškos identifikacijos numeris
1.
Viešoji įstaiga „Verslininkų namai“
Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija didinat verslumo kompetencijas 2014-2015 m.
EPF/2013/AP/01/I
 
2.
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas
EPF/2013/AP/02/B
 
3.
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas
EPF/2013/AP/03/P
 
4.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
 
Tiltai į sėkmingą integraciją (2 etapas)
EPF/2013/AP/04/I
 
5.
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Prieglobsčio priėmimo ir apgyvendinimo sistemos gerinimas
EPF/2013/AP/05/P
 
6.
Pabėgėlių priėmimo centras
Lietuva - pabėgėlių galimybių šalis
EPF/2013/AP/06/I