Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia dalyvauti nepriklausomų vertintojų, kurie atliks Europos pabėgėlių fondo (toliau vadinama – EPF) Lietuvoje 2010 metų programos paraiškų vertinimą, atrankoje. 

Pagrindinė vertintojų užduotis – atlikti naudos ir kokybės vertinimą pagal iš anksto nustatytus projektų vertinimo kriterijus (žr. EPF naudos ir kokybės vertinimo lentelę). 
Paraiškų vertinimas numatomas 2010 m. spalio mėn. pabaigoje 2010 m. lapkričio mėn. pradžioje. 
Vertinimo dokumentacija pildoma lietuvių kalba. 
Kandidatai į vertintojus turi atitikti tokius bendruosius reikalavimus:
-          aukštasis išsilavinimas;
-          ne mažesnė kaip 1 metų patirtis vertinamojoje srityje (žr. nepriklausomo vertintojo anketos 5.1., 5.2. ir 5.3. punktus). 
Privalumai:
-          būti susipažinus su Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansuojamų programų veiklos principais, atitinkamais Europos Komisijos reglamentais bei kitais dokumentais;
-          turėti programų/projektų rengimo, įgyvendinimo ar vertinimo patirties.
 Už paraiškų vertinimą atlyginimas bus mokamas pagal nustatytą vienos paraiškos vertinimo įkainį. 
Kandidatai į vertintojus iki 2010 m. rugsėjo mėn. 30 d., 14 val. kviečiami pateikti užpildytą nepriklausomo vertintojo anketą. Dokumentus siųskite el. paštu: [email protected] Šių dokumentų formas galite rasti interneto svetainėje adresu: www.epf-eif.lt. 
Galutinis nepriklausomų vertintojų sąrašas bus suderintas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
Atrinktiems kandidatams Europos socialinio fondo agentūra pateiks reikiamą dokumentaciją ir informaciją apie EPF programą.
 Išsamesnės informacijos kreipkitės į Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyriaus (EPF/EIF) projektų vadovą Edviną Drizgą tel. (8-5) 246 17 48 arba el. paštu: [email protected]
 
 

  • Kvietimas del NV atrankos.doc
  • EPF_EIF-FR-017_EPF naudos ir kokybės vertinimo lentele_EPF2010.doc
  • EPF_EIF-FR-024_Nepriklausomo vertintojo anketa_EPF2010.doc